PF 2013

01.01.2013 04:56

Děkujeme za přízeň v roce 2012 a do nového k-roku 2013 přejeme pevné zdraví, každodenní štědrost a špetku veselí s bližními...