občanské sdružení „JESKYNNÍ TEP o.s.“

Statut sdružení:
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nevládní, sdružující členy na základě společného zájmu o přírodu, člověka a umění.
2. Sdružení je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění.

Cíl činnosti sdružení:
1. Cílem sdružení je pořádání kulturních a výchovně-vzdělávacích akcí pro děti, mládež a dospělé.
2. Za tímto účelem sdružení usiluje o:
• propagaci přírodního a kulturního dědictví,
• praktickou činnost ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, orgány životního prostředí a dalšími subjekty – nadace, občanská sdružení apod.
• organizování kulturních (uměleckých, řemeslných, hudebních apod.) akcí v prostorách jeskyní a přilehlém okolí,
• pořádání výchovně-vzdělávacích akcí pro děti, mládež a dospělé jedince intaktní i s postižením – tělesné, psychické i sociální povahy,
• účast ve správních i jiných řízeních, které se budou týkat procesních záležitostí sdružení.

Výtah ze stanov občanského sdružení Jeskynní tep o.s., schválených dne 22.2.2012.